Hamilton Nationals Team vs. Team Menu
| Main Menu | Team Selection Menu | Team Main Menu |

vs. Boston
vs. Charlotte
vs. Chesapeake
vs. Denver
vs. New York
vs. Ohio
vs. Rochester